Til Gudenåskolen fra tilsynsførende

Endelig! Endelig slap skolerne fri af Covid begrænsningerne.

Og Gudenåskolen kan vende tilbage til de rutiner og vaner, som gennem årene er opbygget i – og udenfor undervisningen, og som gør skolen til dét, den er.

Det lykkedes i år at besøge skolen i 2 helt almindelige dage – på helt almindelig vis. Og jeg har været omkring mange fag og klasser undervejs. Fået indtryk af undervisningen og snakket med børn og voksne om det, der foregår.

Om det er Matematik, Musik eller Mudrabi , Sprog, Liniefag eller Idræt, så tegner det samme billede sig skiven rundt på Gudenåskolen. Først og fremmest, at eleverne helt generelt er med i dét, der foregår – aktivt arbejdende med meget lidt ”slinger i valsen”. Og det er ikke, fordi der er ”tilsyn” (i øvrigt ved ingen på forhånd, hvor og hvornår jeg deltager!).

På lærernes side oplever jeg, at deres forberedelse og undervisning ser ud til at virke effektivt i klasserne. At de forskellige lærere alle har noget, de vil med deres fag. Og så ser de ud til at have det godt med at være undervisere et sted som Gudenåskolen med de børn, der er her.

Udover at der arbejdes aktivt med fagene i timerne, er det også væsentligt, at stemningen i klasserne (og i pauserne) mellem børnene og børn/voksne virker afslappet og ubesværet. Konflikt, hårdt sprog, skældud etc. fylder ikke, og når så dertil lægges, at det faglige indhold, som eleverne arbejder med, er relevant og passende for alderstrinnet og børnenes niveau, ja, så er de allervigtigste forudsætninger for god undervisning – god skole med godt udbytte – til stede.

En del af skolens kultur består af en anerkendende tilgang til hinanden, og det overrasker ikke, at elevernes stemmer bliver hørt i dagligdagen, og at der i skolen arbejdes ud fra lighed mellem køn og etniciteter og med en demokratisk indstilling til samfundet.

Gudenåskolens elevgruppe virker generelt ret læringsparat og etnisk set homogen, og det kunne jo nærmest lyde, som om det at drive skole her er ”a piece of cake”, men selvfølgelig kender både skolen og nogle af dens familier også til konflikter, børn i klemme, udfordrende forventninger, utilstrækkelige midler m.m. Det ændrer dog ikke på, at bundlinjen af de indtryk, der sætter sig ved besøg er, at meget fungerer ganske godt, og at mange har gavn af det.

Fysisk, bygningsmæssigt er skolen nu ovenpå som aldrig før. Med de sidste 2-3 års nybyggerier og forbedringer på flere områder er det nu svært at pege på fag eller aktiviteter, hvor det fysiske miljø bremser fagligheden eller pædagogikken.

En skoles liv formes af udviklinger – det står aldrig stille. Og selvom der ikke lige er forhold, der trænger slemt, er der altid fag eller felter, hvor det kan være spændende at forbedre. Og her har Gudenåskolen gode betingelser for udvikling på områder, hvor de, der har det daglig liv på skolen, lægger energien.

God fornøjelse med dét.

Mange hilsner

Jens Mose – tilsynsførende. Marts 2022

PDF med udførlig tilsynsrapport