Til Gudenåskolen fra tilsynsførende

 I skrivende stund har jeg besøgt skolen en dag op til fastelavn. En dag mere vil følge i foråret.

Det første, der tiltrækker opmærksomheden på vej ind over grunden, er ordet ”fuldbyrdet”. Flotte bygninger og hele skolens område, inklusive fritidsordning, P-plads og gangveje, synes nu udnyttet og færdigindrettet på smukkeste vis. Og inden døre vokser børneudsmykning frem på væggene lidt mere og nyt hvert år!

Allerede sidste år var de nye faglokaler jo færdige, og alle fag syntes godt udstyret med faciliteter, så i år tænker jeg uvilkårligt: Med alle disse rammer ”på plads”, hvad kan så mon være det næste, skolens folk kaster sig over? … Indholdet i undervisningen? Strukturer? Organisation? – På enhver skole er der altid felter, der kan bruge nye tanker og inspiration – samarbejdsformer mellem børn og mellem voksne, digitale skærme i skolelivet, evalueringer, bevægelse i undervisningen, specialundervisningen osv. …

Så videre inde i huset og ind i undervisningen:

Også her står det ganske fint til: Både hos store og små og såvel inden for humanistiske såvel som naturfaglige områder virker eleverne ret så veloplagte til at være med til, hvad der foregår. Langt de fleste. Dette indtryk bakkes op af afgangsprøvernes resultater: Gudenåskolens børn klarer sig fint på karakterskalaen.

Fællesområderne bliver meget brugt af indskoling og mellemtrin. Ud i små grupper! Og langt de fleste grupper arbejder med dét, de nu skal. Den slags kan – udover fagligheden – tilføre eleverne udviklende selvstændighed.

I MuDraBi hos de yngste handlede det dén dag om at lave masker, og det var vist alle børn med på … Billedkunst i design af masken og håndværk i udskæring og tilpasning.

På lærernes side oplever jeg, at deres forberedelse og undervisning ser ud til at virke i klasserne. At de forskellige lærere har noget, de vil med deres fag. Og så ser de ud til at have det godt med at være undervisere et sted som Gudenåskolen med de børn, der er her.

En del af skolens kultur består af en anerkendende tilgang til hinanden, og det overrasker ikke, at elevernes stemmer bliver hørt i dagligdagen, og at der i skolen arbejdes ud fra lighed mellem køn og etniciteter og med en demokratisk indstilling til samfundet.

Udover at der arbejdes aktivt med fagene i timerne, er det også væsentligt, at stemningen i klasserne (og i pauserne) mellem børnene og mellem børn og voksne virker afslappet og ubesværet. Konflikt, hårdt sprog, skældud etc. fylder ikke, og når så dertil lægges, at det faglige indhold, som eleverne arbejder med, er relevant og passende for alderstrinnet og børnenes niveau, ja, så er de allervigtigste forudsætninger for god undervisning – god skole med godt udbytte – til stede.

Mange hilsner

Jens Mose, tilsynsførende

Marts 2023

PDF med udførlig tilsynsrapport