Skolestart i 0. klasse

Besøgsuge

Skolestarten er særlig vigtig! Blandt andet derfor inviterer vi i løbet af foråret inden skolestart de kommende 0.-klassesbørn til en prøveuge, hvor de prøver, hvordan det er at gå i skole.

Her bliver børnene en del af dagligdagen på skolen, får deres første skoleskema med dagligdagens rytme, og de møder klassekammerater og de voksne. I prøveugen kommer børnene til at indgå i forskellige sammenhænge. Det giver tryghed og genkendelighed til skolestarten i august.

 

Start i Molevitten

Vi anbefaler, at barnet i ugen inden skolestart begynder i Molevitten, hvor der vil være aktiviteter og særligt fokus på de små skolestartere. Det er en god mulighed for at skabe flere relationer til både børn og voksne.

Skolestart fra august

Ved skolestarten begynder arbejdet med at grundlægge skolekulturen, måden at være skoleelev og klasse på. Det har vi meget fokus på særligt i skolestarten i 0. og 1. klasse. Det er vigtigt, at skolestartere støttes i at få alle sider af sig selv udviklet for de sociale, emotionelle, sansemotoriske, fysiske og kognitive forudsætninger har alle betydning for et barns læringsparathed.

Alle børn i 0. kl. bliver fra skoleårets start motorisk screenet og tilbudt sansemotorisk træning i små hold, hvis der er behov for det.

I en del af timerne i 0. klasse er der to lærere i undervisningen. Så vidt muligt er lærer nr. 2 den lærer, der skal være dansklærer fra 1. klasse, så den første skrive- og læseproces fortsættes med samme lærer.

Den daglige undervisning foregår i klassen, men i nogle fag og timer vil der være hold og grupper på tværs af klasserne. Det giver børnene flere sociale og faglige udviklingsmuligheder og en følelse af at være en del af indskolingen.

I pauserne er børnene som hovedregel ude for at få frisk luft og bevæge sig.

Tiden mellem kl. 13.30 og 14 tænkes som en glidende overgang fra skole til fritid i Molevitten. Så når skolen slutter, hentes børnene af en pædagog, som fortæller, hvad der er af tilbud og aktiviteter i Molevitten den dag.

Onkel-/tanteordning

Alle børn i indskolingen får en onkel eller tante tilknyttet – dvs. en elev fra 5. klasse eller op – der henter dem og sidder sammen med dem til morgensang og fællestime samt hjælper til, når der er svømning, læser sammen osv. Det giver masser af tryghed at have sin helt egen onkel/tante.