Skolens rammer

Gudenåskolen er en lille skole med omkring 225 børn. Vi har én klasse pr. årgang fra 0.-9. klasse, fordelt på 3 afdelinger med fast tilknyttede lærerteams:

  • Indskolingen fra 0.-3. klasse, fordelt på 4 klassetrin
  • Mellemgruppen fra 4.-6. klasse, fordelt på 3 klassetrin
  • Overbygningen fra 7.-9. klasse, fordelt på 3 klassetrin

Klassestørrelsen er ca. 20-23 børn i indskolingen, 22-24 børn i mellemgruppen, og klasserne i overbygningen kan rumme op mod 24-26 børn.

Skoleåret

Undervisningen i et skoleår er som hovedregel fordelt på 32 uger med basisskema, 3 projektuger, 1 teateruge, 1 uge med et fællesemne og 1 lejrskole i foråret.
Se oversigt over arrangementer.

Mødetider

Skolen er åben fra kl. 7.00 til kl. 16.30, og undervisningen begynder kl. 8.30. Vi har to store pauser i løbet af skoledagen: 10’er- og 12’er-lufter, hvor børnene oftest er ude.

Hver mandag og onsdag morgen har vi morgensamling, og fredag har vi fællestime – en halv time sammen, som klasserne på skift står for.

Fysiske rammer

Skolebygningerne rummer ca. 2000 m2 fordelt på 10 store klasseværelser samt faglokaler som musiklokale, billedkunstlokale, naturfagslokale, motorikrum, værksted, køkken, SFO/Molevit og en stor aktivitetssal.

Vi har et stort udeområde og legeplads med sandkasse, gynger, svævebane, jordbjerg, bålhytte samt et stort grønt område, hvor der er plads til alskens aktiviteter fra boldspil til hulelege. Skolens SFO, Molevitten, har desuden en BMX-bane.