Kontaktoplysninger på skolens samarbejdspartnere:

 

UU-vejleder:

Miriam Knudby Nielsen, tlf. 21 83 49 34,
miriam.knudby.nielsen@skanderborg.dk

 

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning:

Skolens tilknyttede PPR-psykolog er Pernille Sund, men al kontakt til hende foregår gennem skolens AKT-lærer, Elsebeth Stephansen.

Hvis man i privat regi har behov for at tage kontakt til PPR, sker det gennem modtagelsen her.

 

Skolesundhedsplejerske:

Pernille Henriette Hansen
pernille.henriette.hansen@skanderborg.dk

 

Den Kommunale Tandpleje:

Ry Tandklinik, Bodalsvej 25, 8680 Ry, Tlf.: 87 94 28 01, tandplejen.ry@skanderborg.dk

 

Tale-hørelærer:

Lisbeth Fuglesang Christensen, Skanderborg Kommune, Børn og Unge, Søndergade 27, 8464 Galten, tlf. 87 94 77 23 / 21 16 64 83, lisbeth.fuglsang.christensen@skanderborg.dk