Kontaktoplysninger på skolens samarbejdspartnere:

 

UU-vejleder:

Marete Hollænder, tlf. 21 83 49 34, marete.hollaender@skanderborg.dk

 

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning:

Skolens tilknyttede PPR-psykolog er Nina Marschall, men al kontakt til hende foregår gennem skolens AKT-lærer, Linda Wegener.

Hvis man i privat regi har behov for at tage kontakt til PPR, sker det gennem modtagelsen her.

 

Skolesundhedsplejerske:

Rikke Schou-Hansen, tlf. 51 55 14 13,
rikke.schou-hansen@skanderborg.dk

Fra 1. august 2019: Louise Dyrvig Kjærgaard
Louise.Dyrvig.Kjaergaard@skanderborg.dk

 

Den Kommunale Tandpleje:

Ry Tandklinik, Bodalsvej 25, 8680 Ry, Tlf.: 87 94 28 01, tandplejen.ry@skanderborg.dk

 

Tale-hørelærer:

Lisbeth Fuglesang Christensen, Skanderborg Kommune, Børn og Unge, Søndergade 27, 8464 Galten, tlf. 87 94 77 23 / 21 16 64 83, lisbeth.fuglsang.christensen@skanderborg.dk