Projektuger

Tre gange om året bryder hele skolen skemaet op, så vi kan arbejde fokuseret med et emne eller projekt i to hele skoleuger. Ofte arbejder vi tværfagligt.

Henholdsvis indskoling, mellemgruppe og overbygning arbejder så med hver sit emne og på forskellige måder. Ofte har emnet tilknytning til et undervisningsforløb, der er gået forud.

Projektarbejdsformen udvikles igennem skoletiden: emnearbejdet i indskolingen ændrer sig gradvist i mellemgruppen for at blive til egentligt projektarbejde i overbygningen.

Det giver fordybelse og erfaret viden fx at:

  • opbygge en jernalderlandsby med hytter, man kan sove i
  • slagte en høne og koge suppe på bål – med brændenælder og det hele
  • arbejde koncentreret i flere dage i grupper på tværs af klasser med at lave sin helt egen film
  • bruge en hel uge på at skrive en avis, hvor hele klassen har bidraget med det bedste, de kunne

Det er også i en projektuge, at 9. klasses større projektopgave, som er en del af afgangsprøven, bliver realiseret.

Teateruger

Alle børn på Gudenåskolen har teateruger i 2 af de 6 årlige projektuger.

Her laver henholdsvis indskoling, mellemgruppe og overbygning hver især en teaterforestilling, der vises for resten af skolen, lokale institutioner og børnenes familier.

Teaterforestillingen er en af de store oplevelser for børnene i løbet af et skoleår. Alle børn er med, og der arbejdes ud fra en fælles ramme, som børnene idéudvikler på.

Børnene lærer bl.a. at turde stå frem og udtrykke sig med krop og stemme, samt hvordan man i fællesskab arbejder på at få det hele til at hænge sammen.