Pauser og legepladsen

Frisk luft og bevægelse skal der til! På Gudenåskolen er vi oftest ude i både 10’er- og 12’er-pausen.

På skolen har vi et stort udeområde, som bruges aktivt i både undervisning, pauser og Molevit.

Vi har fx:

  • vores grønne legeområde med svævebane, tarzanbane, vipper og forskellige gynger
  • ”den lille Gudenå” – når det har regnet, dannes der uden for skolens hovedbygning et kunstigt skabt vandløb, som børnene kan lege i og ved, bygge dæmninger osv.
  • boldbanerne, der flittigt bruges til boldspil og lege
  • skoven – i udkanten af skolens område er et lille skovbælte, hvor der bygges huler, klatres og leges
  • bålhytten, der bruges til at lave mad over bål eller blot til at samles eller hygge i
  • jordbjerget, der flittigt bruges til at lege på, grave i eller som glide- og kælkebane
  • BMX-banen med BMX-cykler bruges i Molevittid
  • skaterrampen med plads til at skate, løbe på rulleskøjter, løbehjul eller rutsje på