Læringssyn og værdier

På Gudenåskolen vægter vi fagligheden højt og bruger ofte projektorienterede, tværfaglige og praktisk-musiske dimensioner som en naturlig del af undervisningen.

Vi arbejder aktivt med at:

  • støbe et solidt, fagligt fundament af arbejdsmetoder, viden og indsigt for alle børn
  • udvikle forståelse og viden gennem helheder og sammenhænge for alle børn
  • lære børnene at lære og at begå sig i nye situationer
  • skabe fleksible læringsmiljøer og fællesskaber, fordi børn lærer på forskellige måder

Vi anerkender, at barnets trivsel er en forudsætning for læring og for et godt liv i øvrigt.

Vi tilstræber at:

  • skabe gode rammer for at udvikle selvværd som fundamentet i børnenes udvikling og muligheder
  • skabe rum for det enkelte barns alsidige udvikling – fagligt, socialt og personligt
  • have tid til børn, forældre, samarbejde og dialog, så der skabes gode relationer
  • bygge skolens rammer og styring på forståelse og dialog