Hvorfor vælge Gudenåskolen?

I skal vælge Gudenåskolen, hvis I ønsker et skoletilbud til jeres barn på en lille skole, hvor …

glæde, tryghed og fællesskab

ikke bare er ord, men levendegøres af voksne, der aktivt arbejder med jeres barns faglige og personlige udvikling – i dagligdagen, i projektugerne, til vores arrangementer og årlige lejrskoler.

Her handler det om at være og blive til nogen, før man kan blive til noget!

 

Vi bruger den tid, der skal til, for at skabe gode rammer og tryghed, så jeres barn kan lære, trives med kammeraterne og udvikle sig.

På Gudenåskolen vægter vi høj faglighed inden for alle fag og mener, at det praktisk-musiske går hånd i hånd med det formelt faglige.

Undervisningsformen veksler mellem fagopdelt og tværfaglig undervisning og projektuger, hvor særligt musik, teater, billedkunst og andre praktiske dimensioner er naturlige metoder til at lære.

Læs mere om vores læringssyn og værdier …