Vi vægter gode relationer

På Gudenåskolen vægter vi de gode, sociale relationer højt. Der skal være tid til relationer, fællesskaber og samarbejde!
Det skaber vi bl.a. rum for ved at prioritere indskrivningssamtalerne, hvor både skole- og familie tager sig tid til en snak. De fælles introdage ved skolestart, teateruger, projektuger, tværfagligt samarbejde, morgensang og fællestime, onkel-/tanteordningen, vores mange arrangementer og den årlige lejrskole skal også ses i den sammenhæng.

Børn og voksne på skolen kender hinanden. Voksne og børn er nogen, man kender og har danset med, grinet med eller blevet undervist af. Det giver et helt særligt fællesskab!

For jer forældre er gruppemøder, arbejdslørdage og øvrig forældreinvolvering i skolens liv og arrangementer også en mulighed for at skabe gode relationer til hinanden, til personalet og børnene. Det kommer jeres børn til gode.