Samarbejde og involvering

Gudenåskolen er baseret på en høj grad af forældreinddragelse og involvering. Det er godt givet ud, at vi kommer til at kende hinanden og dermed bedre kan samarbejde om børnenes skolegang og trivsel. Desuden er skolen vores fælles skole, så det giver god mening, at vi som forældre er involverede.

Et godt samarbejde er også vigtigt for, at dit barn oplever en god skoletid. På Gudenåskolen tilstræber vi dialogen lærere, pædagoger og forældre imellem. Der er altid kaffe på kanden, og I kan altid gribe fat i en af os, hvis nødvendigt.

At være forælder på Gudenåskolen betyder bl.a.:

  • at du deltager i gruppemøder i klassen 3-4 gange om året. Hvis du er forhindret, meldes afbud
  • åt du kommer til skole-hjem-samtale 1-2 gange om året
  • at du deltager i en arbejdslørdag om året
  • at du forsøger at deltage i klasse- og skolearrangementer, fx den årlige sommerfest
  • at du deltager på årsmødet med generalforsamling

Arbejdslørdag

På Gudenåskolen afholdes hvert år 1-2 arbejdslørdage, hvor forældre og ansatte deltager og hjælper med praktiske opgaver på skolen, fx hovedrengøring, opgaver på udeområder, maling etc. Man forventes at deltage i mindst én arbejdslørdag. Arbejdslørdagene har både en praktisk og en social gevinst. Der spises fælles frokost.

• Én arbejdslørdag i foråret for indskolingen
• Én arbejdslørdag i efteråret for mellemgruppen og overbygningen

Gruppemøder

På Gudenåskolen kaldes klasser for grupper. Forældremøder kaldes derfor for gruppemøder, hvor forældre og gruppens lærere samt evt. pædagog mødes 3 gange om året – 4 gange det første skoleår. Møderne ligger oftest mellem kl. 19.-21.30, og man melder afbud, hvis man ikke kan deltage.

Hensigten med gruppemøderne er at etablere et trygt og rart fællesskab omkring børnene. Der er fokus på det faglige og pædagogiske arbejde samt gruppens trivsel og sociale liv. På et af møderne er der gennemgang af alle børnene på en såkaldt ”Børnerunde” – en åben samtale med fokus på, hvordan vi i fællesskab kan hjælpe det enkelte barn.

Grupperepræsentanter

Hver gruppes forældre vælger på årets første gruppemøde en grupperepræsentant for et år ad gangen. Grupperepræsentanten fungerer som ekstra bindeled mellem skolen, lærerne, bestyrelsen og klassens forældre – og som hjælp til at uddelegere praktiske opgaver, fx salg af kaffe og kage til en teaterforestilling, tage særligt godt imod nye forældre eller komme med idéer til punkter på gruppemøder.

Læs mere om grupperepræsentanternes roller på Gudenåskolen her

Bestyrelsen

Forældre har en høj grad af medbestemmelse på Gudenåskolen gennem forældrebestyrelsen, der er skolens øverste myndighed. Bestyrelsen drøfter, beslutter og står for skolens overordnede linje og økonomi.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges til årsmødet/generalforsamlingen blandt forældre til elever på skolen. Man vælges for to år ad gangen. Alle forældre kan stille op. Skoleledelse og en valgt repræsentant fra personalet deltager i bestyrelsesmøder, som holdes hverdagsaftener kl. 19-22 ca. en gang om måneden – eller efter behov.

Bestyrelsesmedlemmerne kan kontaktes her.