Almindelige skolefag

På Gudenåskolen vægter vi fagligheden højt og bruger ofte tværfaglige og praktisk-musiske dimensioner som en naturlig del af undervisningen.

Vores skolefag følger de vejledende læseplaner for folkeskolen, og børnene afslutter skolegangen med Folkeskolens Afgangsprøve. På Gudenåskolen får eleverne karakterer fra 9. klasse.

Undervisningen veksler mellem:

 • projektorienteret undervisning
 • tværfaglige emner og værksteder
 • fagdelt, individuel og klasseundervisning

 

I indskolingen (0.-3. kl.) undervises i:

 • dansk og matematik
 • engelsk (fra 1. kl.)
 • emne (historie, kristendom, naturfag)
 • billedkunst, musik, drama
 • idræt (med svømning 6 uger årligt)

 

I mellemgruppen (4.-6. kl.) undervises i:

 • dansk, matematik, engelsk
 • tysk (fra 5. kl.)
 • natur og teknik
 • viden (historie og religion)
 • billedkunst og musik
 • idræt 
 • P-fag
 • Svømning (4. kl.)

 

I Overbygningen (7.-9. kl.) undervises i:

 • dansk, matematik, engelsk og tysk
 • fysik, biologi, geografi
 • kulturfag (samfundsfag, historie, religion)
 • idræt
 • linjefag – HUD (Håndværk, udeliv og design), kunst og musik
 • Valgfag – drama

 

 

P-fag

I mellemgruppen (4.-6. kl.) har børnene P-fag en gang ugentligt. I løbet af skoleåret kommer de igennem 4 forskellige praktiske fag.

 • Håndværk/udeliv
 • Kunst/design
 • Drama
 • Mad/sundhed

 

Projektuger og fællesemne

3 gange om året brydes skemaet, og der er 2 sammenhængende projektuger, hvor hhv. indskoling, mellemgruppe og overbygning arbejder tværfagligt. I én af de tre projektugeperioder laver hver gruppe en teaterforestilling.

Desuden arbejder vi, i en periode hvert år, med et fællesemne på hele skolen, hvor fagene spiller ind med hver deres synsvinkel og metode. Det giver en bred forståelse af et emnes mange dimensioner og af det enkelte fags kvaliteter. Stoffet bliver levende og relevant for både børn og voksne.

Linjefag

I overbygningen (7.-9. kl.) vælger eleverne ét af nedenstående linjefag. Man har samme linjefag i 3 år, så der er plads til masser af fordybelse i lige netop dét fag, man brænder for.

 • HUD – ”Håndværk, udeliv og design”
 • Kunst
 • Musik

Undervisningen i linjefagene varetages af lærere med specialuddannelse inden for fagene.

For alle linjefag er der i 8. kl. en obligatorisk eksamen. Eksamen tages i det fag, man har modtaget undervisning i. Når man vælger linjefag, er det derfor for minimum 2 år (7. og 8. klasse).

Når 8. klasses eksamen er afholdt, udbydes drama som valgfag.

HUD – ”Håndværk, udeliv og design” 

Valgfaget HUD er for dig, der gerne vil opleve glæden ved at arbejde med hænderne, idéudvikle
og nyskabe – og for dig, der godt kan lide livet i det fri. For hvem vil ikke gerne overnatte imellem to træer i en hængekøje, de selv har designet og skabt ud af materialer, som de selv er nået frem til kunne være den allerbedste løsning?

I HUD lærer du forskellige håndværk at kende, så du kan designe og udvikle de ideer, du får – det hele med omdrejningspunkt i udeliv med fx madlavning på bål, kajak-/kanosejlads og klatring, men også mere projektorienterede forløb, som for eksempel ’grøn sløjd’, smedning og lignende.

Velkommen til HUD!

Musik

Musik er for dig, der brænder for musik. For dig, der har lyst til at dygtiggøre dig på dit
instrument og blive rigtig god til at spille sammen med andre. Har du ikke valgt et
instrument, er der også gode muligheder for at prøve forskellige instrumenter af og finde
ud af, hvad du kan lide. Vi vil i løbet af året arbejde med forskellige områder inden for
musikkens verden: sammenspil, groove, rytmelære, akkordlære, nodelære, kor, improvisation – og meget andet . . .

Musiklinjeholdet optræder ved koncerter i løbet af skoleåret, bl.a. ved årets Lilleskolefestival i slutningen af skoleåret.

Kunst

I linjefaget Kunst handler det om, at du har lyst til at skabe, at bruge dine ideer, eksperimentere, flytte dine grænser for måden, du udtrykker dig på. I kunst lærer du forskellige måder at udtrykke dig på, som ikke er med det skrevne ord…

Vi skal bl.a. arbejde med: Plane billeder, skulptur, installationskunst, fotokunst, digitalkunst, brugskunst, design, kunsthistorie, kunstretninger, berømte kunstnere og tage på besøg på kunstmuseerne …

I faget Kunst må du tolke på alt det, du støder på i dit liv! Her må du arbejde med begrebet æstetik i positiv og negativ form! Her bevæger du dig ind på en vej, hvor mange kunstnere har været før dig. Kunstnere fra forskellige tidsperioder og kunstretninger og med forskellige missioner. Alle har de tegnet, malet, svejset, støbt, trykt, sat sammen, provokeret og tænkt!
Nu er det din tur, hvis du har lyst til at prøve dig i faget Kunst.