Almindelige skolefag

På Gudenåskolen vægter vi fagligheden højt og bruger ofte tværfaglige og praktisk-musiske dimensioner som en naturlig del af undervisningen.

Vores skolefag følger de vejledende læseplaner for folkeskolen, og børnene afslutter skolegangen med Folkeskolens Afgangsprøve. På Gudenåskolen får eleverne karakterer fra 9. klasse.

Undervisningen veksler mellem:

 • projektorienteret undervisning
 • tværfaglige emner og værksteder
 • fagdelt, individuel og klasseundervisning

 

I indskolingen (0.-3. kl.) undervises i:

 • dansk og matematik
 • engelsk (fra 3. kl.)
 • emne, natur og teknik
 • billedkunst, musik, drama
 • idræt (med svømning 6 uger årligt)

 

I mellemgruppen (4.-6. kl.) undervises i:

 • dansk, matematik, engelsk
 • tysk (fra 5. kl.)
 • natur og teknik
 • viden (historie og religion)
 • billedkunst og musik
 • idræt (med svømning 6 uger årligt)
 • P-fag

 

I Overbygningen (7.-9. kl.) undervises i:

 • dansk, matematik, engelsk og tysk
 • fysik, biologi, geografi
 • kulturfag (samfundsfag, historie, religion)
 • idræt
 • linjefag

 

 

P-fag

I mellemgruppen (4.-6. kl.) har børnene P-fag en gang ugentligt. De kan igennem et skoleår vælge 3 forskellige praktiske fag, fx:

 • Håndværk
 • Idræt
 • Kunst
 • Design
 • Håndarbejde
 • Madlavning

 

Projektuger og fællesemne

3 gange om året brydes skemaet, og der er 2 sammenhængende projektuger, hvor hhv. indskoling, mellemgruppe og overbygning arbejder tværfagligt. I én af de tre projektugeperioder laver hver gruppe en teaterforestilling.

Desuden arbejder vi med et fællesemne på hele skolen hver sensommer, hvor fagene spiller ind med hver deres synsvinkel og metode. Det giver en bred forståelse af et emnes mange dimensioner og af det enkelte fags kvaliteter. Stoffet bliver levende og relevant for både børn og voksne.

Linjefag

I overbygningen (7.-9. kl.) vælger eleverne ét af nedenstående linjefag. Man har samme linjefag i 3 år, så der er plads til masser af fordybelse i lige netop dét fag, man brænder for.

 • Kunst
 • Drama
 • Friluftsliv og Håndværk
 • Musik

Undervisningen i linjefagene varetages af lærere med specialuddannelse inden for fagene.