TINA HOUMAND MORTENSEN – LÆRER

Jeg har været ansat som lærer på Gudenåskolen siden 2004. Tidligere har jeg arbejdet som folke- og efterskolelærer.

I 1999 blev jeg uddannet lærer på Århus Seminarium med linjefag i dansk og billedkunst, og i 2017 afsluttede jeg en diplomuddannelse i drama. Jeg underviser i fagene dansk, drama, kunst og viden.

I skrivende stund har jeg fornøjelsen at undervise på mellemtrinnet, hvor jeg har været klasselærer for en klasse, siden de startede i 1. klasse. I mit arbejde med børnene er det vigtigt for mig, at vi er sammen om dét, vi gør, og jeg arbejder med trivsel og god klassekultur som grobund for, at børnene kan lære på den bedst mulige måde.

Jeg trives også godt i tværfaglige sammenhænge, hvor der er mulighed for at arbejde kreativt og projektorienteret – f.eks. i forbindelse med teaterprojekter sammen med både små og store børn.

Mail: tina.houmand@gudenaaskolen.dk