LOUISE VILLEKJÆR JENSEN – LÆRER

Jeg er uddannet lærer fra Silkeborg Seminarium i 2018, hvor jeg også blev ansat på Gudenåskolen.

Tidligere var jeg tilknyttet Ferskvandscentret AQUA, hvor jeg var naturformidler i deres skoletjeneste.

På Gudenåskolen underviser jeg i naturteknologi, biologi, matematik og engelsk. Min undervisning er oftest projektorienteret, hvor børnene får lov til at være (med)skabere af deres egen viden og forståelse af omverdenen. Min passion er naturfagene, hvor jeg elsker at gå på opdagelse med både store og små i de naturvidenskabelige fænomener og gøre børnene nysgerrige og klogere på verden omkring dem.

Mail: louise.jensen@gudenaaskolen.dk