LENE BØRGESEN – STØTTELÆRER

I sommeren 2003 flyttede jeg fra Møn til Ry med min dengang 6-årige datter, som skulle starte i 1. kl. på Gudenåskolen. Skolen blev hurtigt vores omdrejningspunkt, da vi endnu ikke kendte andre i Ry eller omegn, og mange gode snakke opstod med andre forældre, med daværende skoleleder John og med personaler på skolen – og ”pludseligt” udviklede det sig til, at jeg d. 1. marts 2004 startede som støtte for børnene i 3. kl.

Få år efter blev jeg introduceret for en opgave, som gik ud på at hjælpe en dreng i overbygningen, og her fandt jeg min store glæde og passion – eller én blandt flere: at undervise de skønne, unge mennesker i overbygningen i matematik, dele min begejstring med dem for matematikkens verden, hjælpe og assistere de børn, der pga. faglige eller personlige udfordringer undervejs har opbygget en modstand imod matematikken – og i det hele taget at støtte op om og hjælpe disse unge mennesker, hvor der er behov, det være sig i projektopgaven, teateruger og lignende.

Jeg elsker de skønne relationer, der – for mig som menneske og i min funktion som støttelærer – ofte opstår og udvikles undervejs med disse unge mennesker i overbygningen.

Som sidegevinst læser jeg korrektur på udgående GSK-materiale såsom fredagsbeskeden, hjemmesidetekster og udtalelser til 9. klasses afgangsmapper.

I min fritid skriver jeg meget, nyder havearbejde og elsker året rundt at opholde mig i stor natur – vandrende, badende eller cyklende på min mere end 40 år gamle cykel, som stolt bærer navnet ”Guldstråle” 😊

Mit livsmotto: Glæden kommer indefra og kan altid deles med andre.

Mail: lene.boergesen@gudenaaskolen.dk