HENRIETTE WINTHER SANDAGER – BH.KLASSELÆRER

Jeg er 0.-klasselærer på Gudenåskolen. Jeg bor i Jaungyde i det gule træhus sammen med min skønne familie og min finurlige ”cirkushund”.

Jeg er uddannet cand. pæd. i generel pædagogik og har en bred vifte af pædagogiske erfaringer med små børn, store børn og ualmindelige specielle børn.

Det betyder utrolig meget for mig at give alle børn på Gudenåskolen en god, tryg og spændende skolestart med leg, musik, fantasi og kreativitet. Samtidig oplever jeg stor glæde ved danskfaget og det vidunderlige i at få de yngste elever i gang med at læse.

Jeg elsker dette (let omskrevne) citat af Albert Einstein: ”Det er ikke alt, der har værdi, der kan måles, og det er ikke alt, der kan måles, der har værdi.”

Mail: henriette.sandager@gudenaaskolen.dk